Banka - Banka

Cintorín Banka sa nachádza v obci Banka, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1505 zosnulých v 1087 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 92101 Piešťany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 771 88 29, 774 51 77
✉ obec.banka@stonline.sk

Fotogaléria

okolie10.jpg okolie9.jpg okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 61 Ľudmila Bednáriková 4.11.2020 79
C / 99 Katarína Orviská rod. Polyaková 10.10.2020 89
A / 49 Rudolf Švec 19.2.2020 62
A / 211 Milan Marek 2.2.2020 61
A / 276 Emília Štuchalová 1.2.2020 66
A / 159 Daniela Čamborová rod. Chalásová 1.12.2019 61
A / 56 Mária Jánošková rod. Šebová 1.11.2019 86
B / 178 Miloš Toman 15.10.2019 64
A / 263 Eva Vatranová rod. Koláriková 12.9.2019 69
C / 20 Vladimír Ferenčík 13.8.2019 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: