Banka - Banka

Cintorín Banka sa nachádza v obci Banka, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1529 zosnulých v 1090 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 92101 Piešťany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 771 88 29, 774 51 77
✉ info@obecbanka.sk

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie10.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 112 Dominik Juliny 13.1.2022 81
C / 5 Jozef Rybárik 2.1.2022 87
C / 63 Helena Valková 3.12.2021 -
C / 8 Štefan Fronc 26.11.2021 64
A / 124 Eva Reháková rod. Gregoričková 20.8.2021 68
C / 16 Lukáš Štuchal 20.6.2021 34
B / 335 Štefánia Trnková rod. Bublavá 17.3.2021 90
A / 232 Vladimír Božek 28.2.2021 72
A / 230 Ľubica Jakubcová rod. Ružovičová 28.2.2021 68
C / 96 Daniela Julinyová rod. Dominová 23.1.2021 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: