Banka - Banka

Cintorín Banka sa nachádza v obci Banka, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1471 zosnulých v 792 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 92101 Piešťany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 Ľubomír Škrabák 8.6.1973 23
B / 1 Pavel Škrabák 14.11.1976 72
C / 1 Anton Vetrík 23.5.2005 68
C / 1 Jozefína Vetríková rod. Solčanská - -
C / 2 Ján Valko 29.5.1994 72
C / 2 Anna Valková - -
B / 2 Jozef Váhovský - -
B / 2 Irena Váhovská - -
B / 2 Víťazoslav Váhovský - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: