Nižná Slaná - Nižná Slaná

Cintorín Nižná Slaná sa nachádza v obci Nižná Slaná, okres Rožňava, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 767 zosnulých v 510 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č.54, 04923 Nižná Slaná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii