Hubina - Hubina

Cintorín Hubina sa nachádza v obci Hubina, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 345 zosnulých v 195 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1949.

Správcom cintorína je Obec Hubina, Hubina, č.169, 92221 Moravany nad Váhom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Petrgalovič 28.3.1995 73
A / 1 Mária Petrgalovičová rod. Števurková 13.1.2015 88
B / 1 Alojz Myjavec 11.7.2011 61
B / 1 Jozef Gablovič 1951 58
B / 1 Margita Gablovičová 1982 85
B / 1 Jozef Čavojský 29.7.2013 84
B / 1 Ľudmila Čavojská 2.5.2014 81
B / 2 Rudolf Tamajka 17.4.1983 61
B / 2 Irena Tamajková rod. Petrgalová 27.1.2000 73
A / 2 Karol Michalka 15.6.1994 63

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: