Reca - Reca-reform. cirkev

Cintorín Reca-reform. cirkev sa nachádza v obci Reca, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 724 zosnulých v 415 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1848.

Správcom cintorína je Obec Reca, Reca č.24, 92626 Reca. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Reca-katolícky (462 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 02 / 4591 51 21,45 64 94 25
✉ reca@nextra.sk
🌐 https://www.obec-reca.sk/

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
91 Mária Seres rod. Szloboda 26.6.2015 78
412 Alojz Kováč 9.2.2015 80
76 Anna Fábriová 16.10.2014 60
416 Benő Karátsony 3.10.2014 80
417 Ferenc Sipeky 12.7.2014 60
410 Karol Szabó 29.5.2014 59
354 Helena Dudíková rod. Gábrišová 17.5.2014 75
316 Etelka Zelman 19.3.2014 84
414 Štefan Baranyi 17.2.2014 52
155 Ilona Ferenczy rod. Jankó 2014 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: