Reca - Reca-reform. cirkev

Cintorín Reca-reform. cirkev sa nachádza v obci Reca, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 724 zosnulých v 415 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1848.

Správcom cintorína je Obec Reca, Reca č.24, 92626 Reca. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Reca-katolícky (462 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Eduško Hochmann 1967 1
2 Pavel Hochman 15.12.1963 39
3 František Bódy 13.11.1969 65
3 Alžbeta Bódyová rod. Sýkorová 4.7.1969 62
3 Pavol Bódy 14.10.2007 62
4 Ján Kolesár 17.6.1972 64
4 Mária Kolesárová 14.7.1987 78
4 Alexander Bódy 14.5.2004 66
5 Ján Rikk 1992 88
5 Mária Rikková rod. Príbelská 1995 84

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: