Reca - Reca-katolícky

Cintorín Reca-katolícky sa nachádza v obci Reca, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 770 zosnulých v 462 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Reca, Reca č.24, 92626 Reca. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Reca-reform. cirkev (415 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mihály Csermák 24.6.1969 85
1 Erzsébet Csermák rod. Nagy 31.1.1984 76
2 Jozef Čermák 5.11.1986 72
2 Tibor Nagy 4.9.1984 52
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Gáspar Pomíchal 14.5.1963 72
6 neznámy - -
7 Dódika Pomichál 5.4.1945 19
8 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: