Spišská Stará Ves - Spišská Stará Ves

Cintorín Spišská Stará Ves sa nachádza v obci Spišská Stará Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1340 zosnulých v 808 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 06101 Spišská Stará Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Lysá nad Dunajcom (77 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 418 04 11-35
✉ mesto@spisskastaraves.sk
🌐 http://www.spisskastaraves.sk/

Fotogaléria

air.jpg b/b016.jpg reklama okolie2.jpg reklama okolie3.jpg reklama okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie1.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 85 Anna Bogačíková rod. Palubjaková 25.5.2022 93
A / 118 Anna Vasičáková 18.5.2022 91
B / 453 Elena Mirgová rod. Čonková 25.4.2022 74
B / 329 Emília Vojčíková 17.4.2022 66
B / 672 Drahoš Mačák 25.3.2022 82
B / 671 Jakub Ovšonka 18.3.2022 74
B / 218 Ján Kurnát 12.2.2022 75
B / 622 Jozef Petrus 26.1.2022 69
A / 50 Emil Fabian 22.1.2022 46
B / 669 Mária Kubajdová rod. Kovalčíková 16.11.2021 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: