Vlachovo - Vlachovo

Cintorín Vlachovo sa nachádza v obci Vlachovo, okres Rožňava, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 879 zosnulých v 576 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Správcom cintorína je Obec Vlachovo, Letná 71, 04924 Vlachovo. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

b/b208.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Ján Gál 29.4.1982 81
B / 1 Mária Gálová rod. Krupková 9.1.1993 83
B / 1 Ondrej Kováč 27.8.2006 82
B / 1 Mária Kováčová rod. Galová - -
B / 1 Mária Gallová rod. Kováčová 24.7.2009 59
A / 1 Miloslav Ďurán - -
A / 1 Emilia Ďuránová rod. Kováčová 13.4.2006 59
C / 1 Štefan Kolesár 9.4.1982 62
C / 1 Emília Kolesárová rod. Melišková 1.3.2001 74
C / 2 Pavel Meliško 19.1.1980 48

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: