Vlachovo - Vlachovo

Cintorín Vlachovo sa nachádza v obci Vlachovo, okres Rožňava, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 879 zosnulých v 577 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Vlachovo, Letná 71, 04924 Vlachovo. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

b/b208.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Ján Gál 29.4.1982 81
B / 1 Mária Gálová rod. Krupková 9.1.1993 83
B / 1 Ondrej Kováč 27.8.2006 82
B / 1 Mária Kováčová rod. Galová - -
B / 1 Mária Gallová rod. Kováčová 24.7.2009 59
A / 1 Miloslav Ďurán - -
A / 1 Emilia Ďuránová rod. Kováčová 13.4.2006 59
C / 1 Štefan Kolesár 9.4.1982 62
C / 1 Emília Kolesárová rod. Melišková 1.3.2001 74
C / 2 Pavel Meliško 19.1.1980 48

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: