Čermany - Čermany

Cintorín Čermany sa nachádza v obci Čermany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 715 zosnulých v 417 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Správcom cintorína je Obec Čermany, Čermany č.182, 95608 Čermany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 František Bezek 15.9.1987 77
A / 1 Františka Bezeková rod. Fulková 6.12.2010 97
B / 1 Jozef Maček 27.3.1989 61
B / 1 Alžbeta Mačeková rod. Kišacová - -
B / 1 Mária Kišacová 28.12.1992 87
B / 2 Alojz Pekarovič 10.9.1985 48
B / 2 Oľga Pekarovičová rod. Veličová 25.12.2009 74
A / 2 Alfonz Urbanec - -
A / 2 Mária Urbancová rod. Blahová - -
A / 2 Ján Blaho 10.8.1986 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: