Čermany - Čermany

Cintorín Čermany sa nachádza v obci Čermany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 719 zosnulých v 418 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Čermany, Čermany č.182, 95608 Čermany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 80 92
✉ starosta@cermany.sk, podatelna@cermany.sk,

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie9.jpg okolie8.jpg okolie10.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 123 Miroslav Harmečný 15.11.2020 55
B / 84 Gabriela Špániková rod. Košťálová 20.9.2020 79
B / 71 Anna Jakubičková rod. Ďuračková 14.9.2020 90
A / 60 Oľga Melušová rod. Heurová 8.7.2020 87
A / 45 Pavel Jonáš 15.4.2020 94
A / 269 Erich Büngener 10.3.2020 55
B / 122 Mária Košťálová rod. Siváková 26.2.2020 68
A / 56 Adriana Vičanová rod. Gajdošová 21.1.2020 90
B / 121 Vojtech Lobodáš 11.1.2020 62
A / 202 Mária Bublová 22.12.2019 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: