Čermany - Čermany

Cintorín Čermany sa nachádza v obci Čermany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 715 zosnulých v 418 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Čermany, Čermany č.182, 95608 Čermany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 80 92
✉ obeccermany@mail.t-com.sk, obeccermany@stonline.sk

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie9.jpg okolie8.jpg okolie10.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 František Bezek 15.9.1987 77
A / 1 Františka Bezeková rod. Fulková 6.12.2010 97
B / 1 Jozef Maček 27.3.1989 61
B / 1 Alžbeta Mačeková rod. Kišacová - -
B / 1 Mária Kišacová 28.12.1992 87
B / 2 Alojz Pekarovič 10.9.1985 48
B / 2 Oľga Pekarovičová rod. Veličová 25.12.2009 74
A / 2 Alfonz Urbanec - -
A / 2 Mária Urbancová rod. Blahová 25.7.2019 82
A / 2 Ján Blaho 10.8.1986 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: