Jelšava - Jelšava

Cintorín Jelšava sa nachádza v obci Jelšava, okres Revúca, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1862 zosnulých v 1290 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1823.

Správcom cintorína je Mestské služby Jelšava, Tomášikova 688, 04916 Jelšava. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Jelšava židovský (29 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 neznámy - -
A / 1 neznámy - -
C / 1 Juraj Dubovský 5.3.1964 68
C / 1 Mária Dubovská rod. Šebošíková 20.2.1989 92
D / 1 neznámy - -
D / 2 Imrich Šošóka 23.11.1988 62
D / 2 Mária Šošóková rod. Kubejová - -
C / 2 Ida Muránszky 2.5.1963 89
A / 2 neznámy - -
B / 2 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: