Topoľčianky - Topoľčianky

Cintorín Topoľčianky sa nachádza v obci Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2746 zosnulých v 1394 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1810.

Správcom cintorína je Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 95193 Topoľčianky. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg okolie12.jpg okolie13.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg c/c47.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 Jozef Dlhovský 12.3.1857 69
B / 2 Jozef Vodrážka 1987 88
B / 2 Magdaléna Vodrážková 1988 85
B / 2 Pavol Siklienka 20.7.1983 40
B / 2 Irena Košťálová - -
A / 2 Eva Krajčová - -
A / 2 Zuzana Krajčová - -
A / 3 Michal Čepček 1925 48
A / 3 Borbála Čepčeková rod. Haspra 1970 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: