Muráň - Muráň

Cintorín Muráň sa nachádza v obci Muráň, okres Revúca, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1036 zosnulých v 638 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1859.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Muráň, Muráň č.329, 04901 Muráň. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

1okolie.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Rozália Sivičeková 2005 79
B / 1 Serena Sklenáriková 18.12.2007 47
B / 2 Ján Macho 23.3.2006 49
B / 2 Mária Machová - -
A / 2 Emília Spišáková 2001 52
A / 3 Peter Sklenárik - -
A / 3 Mária Sklenáriková rod. Čajková - -
B / 3 Gitka Hrivnáková rod. Kochjarová 3.12.2004 44
B / 4 neznámy - -
B / 4 Michal Barila 17.2.2012 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: