Rastislavice - evanjelický

Cintorín evanjelický sa nachádza v obci Rastislavice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 172 zosnulých v 92 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1939.

Správcom cintorína je Obec Rastislavice, Rastislavice č.27, 94108 Rastislavice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) katolícky (362 hrobových miest)

Fotogaléria

1okolie.jpg 2okolie.jpg 3okolie.jpg 4okolie.jpg 5okolie.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anička Vlčková 20.10.1944 0
2 Judita Hudecová - -
2 Ján Hudec 1992 84
3 Vladko Križko 1943 1
4 Ján Bučko 1988 83
4 Anna Bučková rod. Michalcová 1989 92
4 Štefan Bučko 8.12.1988 70
4 Zuzana Bučková - -
5 Zuzana Bučková 1939 33
6 Štefan Bučko 8.12.1988 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: