Rastislavice - katolícky

Cintorín katolícky sa nachádza v obci Rastislavice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 700 zosnulých v 362 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Správcom cintorína je Obec Rastislavice, Rastislavice č.27, 94108 Rastislavice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) evanjelický (92 hrobových miest)

Fotogaléria

1okolie.jpg 2okolie.jpg 3okolie.jpg 4okolie.jpg 5okolie.jpg 6okolie.jpg 7okolie.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Cilir Vanko - -
1 Katka Vanková - -
1 Marka Vanková - -
1 Ján Vanko - -
1 Mária Vanková rod. Kolárová - -
2 Michal Vanko 1970 59
2 Anna Vanková rod. Leckéšová 1978 62
3 Július Valiček 1971 66
3 Helena Valičková rod. Lehnerová 1986 78
3 Mikuláš Valiček 1993 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: