Opatovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Opatovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 336 zosnulých v 218 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Opatovce, Opatovce č.73, 91311 Trenčianské Stankovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

opatovce_air.jpg