Nová Ľubovňa - Nová Ľubovňa-nový

Cintorín Nová Ľubovňa-nový sa nachádza v obci Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 531 zosnulých v 351 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1988.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa č.102, 06511 Nová Ľubovňa. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nová Ľubovňa-starý (360 hrobových miest) Nová Ľubovňa-stredný (407 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Štefan Jendrichovský 12.6.1990 46
B / 1 Paulína Jančiová 26.3.2005 89
B / 1 Viktor Janči 4.7.1990 79
C / 1 Tomaš Sýkora 8.5.1991 0
C / 2 Tomaš Žid 26.4.1992 0
B / 2 Gašpar Žemba 13.5.1990 77
B / 2 Matilda Žembová 1.1.2000 81
A / 2 Mária Varcholova rod. Ilkovičová 17.6.2011 88
A / 2 Ján Varchol 10.7.1990 78
A / 3 Júlia Smoroňová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: