Liptovské Sliače - Lipt. Sliače vyšný

Cintorín Lipt. Sliače vyšný sa nachádza v obci Liptovské Sliače, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 680 zosnulých v 415 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1849.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Sliače, Stredný Sliač 841, 03484 Liptovské Sliače. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Lipt. Sliače nižný (540 hrobových miest) Lipt. Sliače nový (2 hrobových miest) Lipt. Sliače stredný (578 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Stanislav Dvorský 6.2.2006 39
2 neznámy - -
3 Anna Ondrejková 2007 81
3 rodina Ondrejková - -
4 Helena Cevárová - -
4 Bernard Cevár 2.2.1991 -
5 rodina Jacková - -
6 Vladimír Gejdoš 5.7.1999 34
7 Albín Jacko - -
7 Blažena Jacková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: