Liptovské Sliače - Lipt. Sliače stredný

Cintorín Lipt. Sliače stredný sa nachádza v obci Liptovské Sliače, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 968 zosnulých v 578 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1917.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Sliače, Stredný Sliač 841, 03484 Liptovské Sliače. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Lipt. Sliače nižný (540 hrobových miest) Lipt. Sliače nový (2 hrobových miest) Lipt. Sliače vyšný (415 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Alžbeta Mihulcová - -
1 Ján Mihulec - -
2 Mária Balažecová 9.3.1979 0
3 Alžbeta Iváková 10.9.1949 0
4 Martuška Hanulová 5.12.1948 -
5 Eduard Hlavatý 1948 0
6 Mária Sleziaková - -
7 neznámy - -
8 Milan Priesol 12.7.1946 -
9 Jozef Ivák 12.5.1946 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: