Liptovské Sliače - Lipt. Sliače nižný

Cintorín Lipt. Sliače nižný sa nachádza v obci Liptovské Sliače, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 789 zosnulých v 540 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Sliače, Stredný Sliač 841, 03484 Liptovské Sliače. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Lipt. Sliače nový (2 hrobových miest) Lipt. Sliače stredný (578 hrobových miest) Lipt. Sliače vyšný (415 hrobových miest)

Fotogaléria

542.jpg 543.jpg 544.jpg 545.jpg 546.jpg 547.jpg 548.jpg 549.jpg 550.jpg 551.jpg 552.jpg 553.jpg 554.jpg 555.jpg 556.jpg 557.jpg 558.jpg 559.jpg 560.jpg 561.jpg 562.jpg 563.jpg 564.jpg 565.jpg 566.jpg 567.jpg 568.jpg 569.jpg 570.jpg 571.jpg 572.jpg 573.jpg 574.jpg 575.jpg 576.jpg 577.jpg 578.jpg 579.jpg 580.jpg 581.jpg 582.jpg 583.jpg 584.jpg 585.jpg 586.jpg 587.jpg 588.jpg 589.jpg 590.jpg 591.jpg 592.jpg 593.jpg 594.jpg 595.jpg 596.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna Cevárová rod. Ševčíkvoá 28.7.1994 90
1 Jozef Cevár 29.11.1974 70
2 Felix Cevár 7.10.1969 -
3 Ladislav Priesol - -
3 Alžbeta Priesol - -
4 Ján Priesol 4.7.1969 -
5 Ludvik Littva - -
5 Mária Littvová rod. Jacková - -
6 Zuzana Antolová - -
6 Helena Mlynárčiková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: