Hronec - Hronec

Cintorín Hronec sa nachádza v obci Hronec, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1575 zosnulých v 1025 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Správcom cintorína je Obec Hronec, Zlievárenská 516, 97645 Hronec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

x1.jpg x2.jpg x3.jpg x4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Karol Javorčík - -
1 Angela Javorčíková - -
2 Júlia Orsáryová rod. Banková 14.10.2000 77
2 Imrich Orsáry 17.9.1991 70
3 Ján Banko 1966 74
3 Gabriela Banková 1985 83
4 Július Berčík 11.2.1966 47
4 Antónia Berčíková - -
5 Cyril Kupec - -
6 Margita Kmeťová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: