Nová Ľubovňa - Nová Ľubovňa-starý

Cintorín Nová Ľubovňa-starý sa nachádza v obci Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 385 zosnulých v 360 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa č.102, 06511 Nová Ľubovňa. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nová Ľubovňa-stredný (407 hrobových miest) Nová Ľubovňa-nový (351 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 neznámy - -
C / 1 neznámy - -
C / 2 Ján Sekelský 3.7.1961 60
B / 2 Jozef Repka 13.6.1927 59
A / 2 neznámy - -
A / 3 neznámy - -
B / 3 neznámy - -
C / 3 neznámy - -
C / 4 Ján Smrek 29.1.1939 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: