Brestovec - Brestovec

Cintorín Brestovec sa nachádza v obci Brestovec, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 539 zosnulých v 266 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1833.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Brestovec, Hlavná 86, 94617 Brestovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

4okolie.jpg 3okolie.jpg 2okolie.jpg 1okolie.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Mária Bukor rod. Lengyel 1991 41
A / 1 József Pálffy 1950 77
A / 1 Mária Pálffy 1874 22
A / 2 Kálmán Fónod 3.4.2009 36
B / 2 Gyula Keszegh 26.6.1999 82
B / 2 Julianna Keszeg rod. Balla 1995 67
B / 2 Gyula Keszegh 1990 42
B / 3 Joáchim Kákics 1988 80
B / 3 Rozália Benedek 1985 78
A / 3 Kálmán Bajcsy 1996 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: