Bošany - Bošany

Cintorín Bošany sa nachádza v obci Bošany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2798 zosnulých v 1796 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Bošany, SNP 112, 95618 Bošany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie15.jpg okolie7.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Gyula Leidenfrost 1898 60
A / 1 Emília Leidenfrost rod. Schmitt 1916 68
A / 1 Gyula Leidenfrost 1935 59
B / 1 Jozef Fruňo 16.5.1999 72
B / 1 Margita Fruňová rod. Strižencová 14.9.1995 69
D / 1 neznámy - -
C / 1 Štefan Györfy 2013 79
C / 2 Jozef Mravec 31.7.1993 19
D / 2 Juliana Bieleschová 27.3.2016 86
D / 2 Margita Suchá 26.11.2014 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: