Diviacka Nová Ves - Vrbany

Cintorín Vrbany sa nachádza v obci Diviacka Nová Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 243 zosnulých v 129 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1916.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 1, 97224 Diviacka Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Diviacka Nová Ves (592 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Uhlár 14.3.1937 47
2 Ondrej Vavro 5.1.1943 82
2 Magdalena Vavrová rod. Bukovy 12.2.1941 73
3 Janko Vavro 10.9.1944 1
3 Marienka Vavrová 16.6.1950 2
4 Ján Vavro 31.12.1974 63
4 Anna Vavrová rod. Dolníková 15.2.1995 74
5 Paula Vavrová 20.11.1990 88
5 Michal Vavro 1.5.1986 72
6 Anton Vavro 17.5.1982 49

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: