Žiar - Žiar

Cintorín Žiar sa nachádza v obci Žiar, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 259 zosnulých v 165 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Žiar, Žiar 102, 03205 Smrečany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ján Mudroň 20.1.1971 76
A / 1 Mária Mudroňová 2.12.1977 80
A / 1 rodina Repčíková - -
A / 1 rodina Jurášová - -
U / 1 Anna Kováčová rod. Červeňová 26.3.1987 73
U / 1 Ján Kováč 21.6.1992 84
D / 1 Zdenka Krátka 1975 -
B / 1 Jelka Plaščiaková 8.7.2008 51
B / 2 Dušan Petran 2009 53
D / 2 Stanko neznámy 1975 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: