Medveďov - Medveďov

Cintorín Medveďov sa nachádza v obci Medveďov, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 762 zosnulých v 586 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1826.

Správcom cintorína je Obec Medveďov, Medveďov č.90, 93007 Medveďov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dom_smutku.jpg kriz.jpg pamatnik.jpg skanzen.jpg socha.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Hölgye 1961 88
A / 1 József Hölgye 1945 36
A / 1 Vendel Hölgye 1944 32
A / 2 Rudolf Németh 1970 68
A / 2 Julianna Németh rod. Sebő 1982 80
A / 3 István Németh 1974 80
A / 3 Mária Németh 1971 74
A / 4 Gyula Vörös 1976 46
A / 4 Veronika Vörös rod. Németh - -
A / 5 Benedek Varga 1978 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: