Medveďov - Medveďov

Cintorín Medveďov sa nachádza v obci Medveďov, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 765 zosnulých v 586 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1826.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Medveďov, Medveďov č.90, 93007 Medveďov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 554 12 37
✉ ocumedvedov@stonline.sk

Fotogaléria

dom_smutku.jpg kriz.jpg pamatnik.jpg skanzen.jpg socha.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 137 Alexander Rom 26.3.2020 49
B / 9 Vlastimil Bránka 19.3.2020 85
B / 25 Ladislav Sebö 14.11.2019 83
B / 24 Ladislav Németh 27.12.2018 67
A / 445 Csicsayová Helena rod. Kulacsov 25.11.2016 0
A / 174 Alojz Molnár 9.7.2015 73
A / 190 Anna Bokorová 18.2.2015 60
A / 341 Tibor Tóth 27.6.2014 53
A / 46 Ján Kúr 6.1.2013 52
A / 135 Karol Horváth 20.1.2012 58

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: