Prusy - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Prusy, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 750 zosnulých v 424 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Prusy, Prusy č.111, 95703 Bánovce nad Bebravou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ignác Kirica 28.5.1981 59
1 Jolana Kiricová rod. Slámová 27.10.1987 60
2 Štefan Sluka - -
2 Filoména Sluková rod. Zita - -
3 Peter Antala 8.10.1968 80
3 Jozefína Antalová rod. Masariková - -
4 Mária Antalová rod. Giecová 27.10.1968 82
5 Ján Černo 1969 79
5 Anna Černová rod. Števanková 7.10.1970 75
5 Jozef Černo - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: