Kolíňany - Kolíňany

Cintorín Kolíňany sa nachádza v obci Kolíňany, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1141 zosnulých v 602 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1844.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kolíňany, Nám. L. A. Aranya 528, 95178 Kolíňany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

centralny_kriz.jpg dom_smutku_2.jpg dom_smutku_3.jpg hlavny_vchod.jpg pohlad_2.jpg cesta_k domu_smutku.jpg dom_smutku.jpg dom_smutku_4.jpg pohlad_1.jpg vchod.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Jozef Horňák 2.2.1997 67
3 Anna Horňáková rod. Konšová 3.8.2013 82
4 rodina Ševčíková - -
4 Imrich Sevčík rod. Ševčík 18.11.2013 88
5 András Szórád 1.3.1993 69
5 Eszter Pázsik - -
6 Vojtech Herman 9.4.1983 -
6 Anna Hermanová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: