Kolíňany - Kolíňany

Cintorín Kolíňany sa nachádza v obci Kolíňany, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1127 zosnulých v 598 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1844.

Správcom cintorína je Obec Kolíňany, Nám. L. A. Aranya 528, 95178 Kolíňany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

centralny_kriz.jpg dom_smutku_2.jpg dom_smutku_3.jpg hlavny_vchod.jpg pohlad_2.jpg cesta_k domu_smutku.jpg dom_smutku.jpg dom_smutku_4.jpg pohlad_1.jpg vchod.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Jozef Horňák 2.2.1997 67
3 Anna Horňáková rod. Konšová 3.8.2013 82
4 rodina Ševčíková - -
4 Imrich Sevčík rod. Ševčík 18.11.2013 88
5 András Szórád 1.3.1993 69
5 Eszter Pázsik - -
6 Vojtech Herman 9.4.1983 -
6 Anna Hermanová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: