Svätý Kríž - Svätý Kríž

Cintorín Svätý Kríž sa nachádza v obci Svätý Kríž, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 399 zosnulých v 232 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1925.

Správcom cintorína je Obec Svätý Kríž, Svätý Kríž 152, 03211 Svätý Kríž. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

x1.jpg air.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Poliak 2002 39
2 Jaroslav Baďo 7.12.2006 66
3 Ondrej Repa 2006 76
3 Alina Repová - -
3 Milan Repa 2012 47
4 Jozef Medzihradský 27.1.2005 56
5 Anna Kériová rod. Regulíková - -
5 Mikuláš Kéri 25.12.2004 75
6 Miloš Droppa 2004 78
6 Anna Droppová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: