Liptovská Teplá - Madočany

Cintorín Madočany sa nachádza v obci Liptovská Teplá, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 132 zosnulých v 73 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1925.

Správcom cintorína je Obec Liptovská Teplá, Liptovská Teplá č.142, 03483 Liptovská Teplá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Liptovská Teplá (371 hrobových miest)

Fotogaléria

x1.jpg x2.jpg x3.jpg x4.jpg x5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Jurko Kakus 9.12.1948 -
3 Zdenka Lukáčová - -
4 Dalimír Rezník 8.3.1970 -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 zrušené - -
8 Ján Hikl 1945 1
9 Anička Mahút - -
9 Janíčko Mahút - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: