Liptovská Teplá - Madočany

Cintorín Madočany sa nachádza v obci Liptovská Teplá, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 127 zosnulých v 73 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1925.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Liptovská Teplá, Liptovská Teplá č.142, 03483 Liptovská Teplá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Liptovská Teplá (378 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 044 / 439 22 33
✉ obecliptovskatepla@stonline.sk
🌐 https://www.liptovskatepla.sk/

Fotogaléria

x1.jpg x2.jpg x3.jpg x4.jpg x5.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
55 Emília Ižová 13.1.2017 94
73 Mária Bobčeková 2017 94
13 Margita Bursová 27.4.2016 82
70 Ladislav Sojka 12.6.2015 63
71 Ladislav Sojka 12.6.2015 63
38 Zita Hvorková rod. Myšková 15.2.2015 93
64 Mária Haličková rod. Hardoňová 21.1.2014 74
32 Alžbeta Milanová 2014 64
27 Adela Ižová rod. Guothová 18.6.2013 91
12 Marta Krivušová rod. Murínová 10.12.2012 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: