Liptovská Teplá - Liptovská Teplá

Cintorín Liptovská Teplá sa nachádza v obci Liptovská Teplá, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 719 zosnulých v 371 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1845.

Správcom cintorína je Obec Liptovská Teplá, Liptovská Teplá č.142, 03483 Liptovská Teplá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Madočany (73 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Zlatica Dvořáková rod. Kubiňanová - -
3 Žofia Hôrková - -
3 Vladimír Vician - -
3 Žofia Vicianová - -
3 Marcela Vicianová - -
4 Ľudovít Haluza 1976 60
5 František Štolc - -
5 Anna Štolcová - -
6 Mária Švidroňová 1979 79
7 Bernard Halička - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: