Bobrovček - Bobrovček

Cintorín Bobrovček sa nachádza v obci Bobrovček, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 268 zosnulých v 180 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Bobrovček, Bobrovček č.26, 03221 Bobrovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

x1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna neznámy - -
2 Anna Perečková - -
3 Július Makovický 7.1.1996 92
3 Zuzana Makovická rod. Konfálová 17.10.1993 81
4 Mária Konfalová rod. Babka 27.9.1933 64
4 Žofia Konfálová 1992 83
5 Elena Konfalová 25.7.1992 80
5 Ján Konfal 22.1.1933 65
6 Margita Čajková rod. Perečková 1.2.1983 81
7 Lukáš Perečko 1931 34

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: