Likavka - Likavka

Cintorín Likavka sa nachádza v obci Likavka, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2726 zosnulých v 2113 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Likavka, Jánovčíkova 815, 03495 Likavka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

c/c721.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Karol Kozica - -
C / 1 Terézia Kozicová - -
C / 1 Štefan Marton - -
C / 1 Alfréd Kozica - -
C / 1 Anna Lauková rod. Kozicová - -
B / 1 Ján Kupčík 24.4.2004 56
B / 1 Daniela Kupčíková - -
B / 1 Edo Jurčo 5.9.1981 72
B / 1 Edko Jurčo 27.1.1967 17
B / 1 Hermína Jurčová 11.3.1999 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: