Senec - Senec Bratislavská

Cintorín Senec Bratislavská sa nachádza v obci Senec, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 4735 zosnulých v 2574 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1658.

Správcom cintorína je Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Senec Boldocká (547 hrobových miest)

Fotogaléria

ckriz.jpg ekaplnka.jpg ekriz.jpg epamatna_doska.jpg okolie2_2.jpg okolie2_3.jpg okolie2_5.jpg okolie2_1.jpg okolie2_4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Eva Šípošová - -
B / 1 Mária Kolodičová 11.12.2002 48
D / 1 Stanislav Detári 15.9.1946 2
E / 1 Dušan Lehotský 16.11.2004 86
C / 1 neznámy - -
C / 2 Miroslav Kubosi - -
E / 2 Zuzanka Čerešňová 1.4.2004 31
D / 2 Jana Laurová 22.7.1991 45
D / 2 Vladimír Lauro 17.7.2007 34
B / 2 Valéria Vašová 2003 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: