Senec - Senec Boldocká

Cintorín Senec Boldocká sa nachádza v obci Senec, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 850 zosnulých v 551 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1943.

Správcom cintorína je Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Senec Bratislavská (2574 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ján Valkovský 9.1.2000 88
A / 1 Anna Valkovská 10.2.1992 81
B / 1 Peter Michalčik 9.11.2001 42
B / 2 Ondrej Bulavčiak 5.7.2002 62
A / 2 Anna Glosová 1986 65
A / 2 František Glos 2003 82
A / 3 Ján Ačai 23.5.1993 57
A / 3 Anna Ačaiová rod. Matejová 4.8.1985 -
B / 3 Vojtech Petrovič 6.4.2003 65
B / 3 Ľudmila Petrovičová rod. Dubecká - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: