Senec - Senec Boldocká

Cintorín Senec Boldocká sa nachádza v obci Senec, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 870 zosnulých v 556 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1943.

Správcom cintorína je Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Senec Bratislavská (2582 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 02 / 4025 91 01
✉ informator@senec.sk
🌐 https://www.senec.sk/sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 214 Jozef Sipos 14.5.2020 59
B / 221 Emma Bitterová 18.4.2020 5
A / 42 Vladimír Surmák 18.3.2020 70
A / 324 Milan Lipnický 27.2.2020 71
A / 323 Emil Sedlák 1.2.2020 74
B / 220 Ľudmila Bartošovičová 28.1.2020 78
B / 216 Vincent Sípos 21.12.2019 55
B / 215 František Troiak 6.12.2019 67
B / 212 Eugen Hlaváč 14.11.2019 66
B / 208 Július Sipos 29.10.2019 57

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: