Veľké Zálužie - Veľké Zálužie-nový

Cintorín Veľké Zálužie-nový sa nachádza v obci Veľké Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1539 zosnulých v 707 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 95135 Veľké Zálužie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľké Zálužie-starý (924 hrobových miest)

Fotogaléria

p1150428.jpg p1150429.jpg p1150659.jpg p1150660.jpg p1150661.jpg p1150662.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Matilda Zajková rod. Lopúšková 19.4.1985 80
A / 1 Ján Zajko 28.3.1976 73
B / 1 Jozef Hrnko 15.5.1985 81
B / 1 Magdaléna Hrnková rod. Vavríková 24.2.1970 65
B / 2 Matúš Baláži 26.3.1997 85
B / 2 Bernardína Balážiová rod. Moravčíková 25.11.2003 86
B / 2 Aurélia koprdová rod. Balážiová 30.11.2013 74
A / 2 Mária Páleníková 13.4.1976 71
A / 3 Tibor Kostolník 16.4.1976 71
A / 3 Matilda Kostolníková rod. Popelková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: