Veľké Zálužie - Veľké Zálužie-nový

Cintorín Veľké Zálužie-nový sa nachádza v obci Veľké Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1390 zosnulých v 706 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľké Zálužie-starý (924 hrobových miest)

Fotogaléria

p1150428.jpg p1150429.jpg p1150659.jpg p1150660.jpg p1150661.jpg p1150662.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Matilda Zajková rod. Lopúšková 19.4.1985 80
B / 1 Jozef Hrnko 15.5.1985 81
B / 1 Magdaléna Hrnková rod. Vavríková 24.2.1970 65
B / 2 Matúš Baláži 26.3.1997 85
B / 2 Bernardína Balážiová rod. Moravčíková - -
A / 2 neznámy - -
A / 3 neznámy - -
B / 3 Katarína Bozáňová 22.5.1970 82
B / 4 voľný voľný - -
A / 4 Ján Križan 20.5.1976 55

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: