Pochabany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pochabany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 320 zosnulých v 164 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1928.

Správcom cintorína je Obec Pochabany, Pochabany 24, 95638 Pochabany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

pochabany_air.jpg okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Lukáš Kajan 9.8.1990 0
2 Ivanka Slošariková 4.8.1982 0
3 Helena Obstová rod. Majcherová 26.5.1992 71
3 Jozef Obst 25.2.1979 55
3 Terézia Obstová - -
4 Zuzka Miková 3.2.1981 15
5 Jozef Božik 24.4.1977 25
6 Ján Januška 4.8.1979 51
6 Elena Janušková rod. Hroncová 21.10.1986 59
7 Magdaléna Janušková rod. Haluzová 26.2.1975 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: