Dubnička - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dubnička, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 186 zosnulých v 90 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dubnička, Dubnička, 95703 Banovce nad Bebravou 3. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dubnicka_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 neznámy - -
2 Ján Plagany 12.1.1986 84
2 Mária Plaganyová rod. Záprtová 13.1.1998 93
3 Jozef Vranka 18.3.2003 81
3 Irena Vranková rod. Smolková - -
4 Michal Maďara 14.3.1998 65
4 Františka Maďarová rod. Vranková - -
5 Michal Maďara 2.4.1982 68
5 Mária Maďarová rod. Marienková 23.1.1984 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: