Poráč - Poráč

Cintorín Poráč sa nachádza v obci Poráč, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 936 zosnulých v 647 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Poráč, Poráč č.61, 05323 Poráč. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

p1010425.jpg p1010426.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Matej Vrábeľ 1925 29
A / 1 Mária Vansačová rod. Harviščáková 3.3.2000 85
A / 1 Juraj Harviščák 1927 73
C / 1 neznámy - -
D / 1 Marta Gaborová rod. Hanuščinová 15.12.1973 -
D / 2 Juraj Liška 16.10.1973 23
D / 2 Žofia Lišková rod. Korchnaková 8.9.1978 66
C / 2 neznámy - -
A / 2 Ján Hanuščin 13.4.1994 72
A / 2 Helena Hanuščinová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: