Borčany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Borčany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 347 zosnulých v 190 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1901.

Správcom cintorína je Obec Borčany, Borčany 78, 95636 Borčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

borcany_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 Gstav Kopčan - -
2 Štefánia Kresánková rod. Ševčíková 4.1.1997 71
3 Jozef Omelka - -
3 Mária Omelková rod. Poluchová 21.11.1957 63
3 Ladislav Málik - -
3 Božena Máliková 2009 68
4 Jozef Balažovič - -
4 Paulína Balažovičová - -
4 Vojtech Balažovič - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: