Borčany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Borčany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 343 zosnulých v 192 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1901.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Borčany, Borčany 78, 95636 Borčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

borcany_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 Gstav Kopčan - -
2 Štefánia Kresánková rod. Ševčíková 4.1.1997 71
3 Jozef Omelka - -
3 Mária Omelková rod. Poluchová 21.11.1957 63
3 Ladislav Málik - -
3 Božena Máliková 2009 68
4 Jozef Balažovič - -
4 Paulína Balažovičová - -
4 Vojtech Balažovič - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: