Malatiná - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Malatiná, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 845 zosnulých v 540 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1869.

Správcom cintorína je Obec Malatiná, Malatiná č. 148, 02601 Dolný Kubín. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

malatina_air.jpg 523.jpg 524.jpg 525.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozefína Dúbravec - -
2 Ján Dragan - -
3 Katarína Črep 29.4.1941 31
4 Jozef Kucbel 9.11.1990 74
4 Mária Kucbelová rod. Klocháňová - -
4 Marta Kucbelová 25.4.2014 72
4 Mária Kucbelová rod. Klocháňová 10.9.2007 86
5 neznámy - -
6 Ján Kapilec 1.3.1941 79
7 Ján Paluga 19.5.2008 95

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: