Veľké Zálužie - Veľké Zálužie-starý

Cintorín Veľké Zálužie-starý sa nachádza v obci Veľké Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1437 zosnulých v 926 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 95135 Veľké Zálužie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľké Zálužie-nový (708 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 /659 22 01,659 20 80,659 22 95, 0911 740 984
✉ ekonom@velkezaluzie.eu, andrasikova@velkezaluzie.eu, ou@velkezaluzie.eu
🌐 https://www.velkezaluzie.eu/

Fotogaléria

p1150430.jpg p1150650.jpg p1150651.jpg p1150652.jpg p1150653.jpg p1150654.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 195 Milan Ligas 4.6.2020 75
A / 549 František Kmeť 3.5.2020 65
A / 592 Danica Škvareninová rod. Paulovičová 16.4.2020 78
A / 665 Margita Hrnková rod. Rajtarová 16.3.2020 94
A / 598 Vladimír Patúc 9.3.2020 77
A / 339 Genovéva Megová rod. Bírová 25.2.2020 95
A / 117 Jozef Zajko 18.2.2020 83
A / 759 Jozef Zajko 18.2.2020 83
A / 100 Karol Audy 4.2.2020 69
A / 705 Františka Tkáčová rod. Bukvová 21.12.2019 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: