Veľké Zálužie - Veľké Zálužie-starý

Cintorín Veľké Zálužie-starý sa nachádza v obci Veľké Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1463 zosnulých v 924 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľké Zálužie-nový (706 hrobových miest)

Fotogaléria

p1150430.jpg p1150650.jpg p1150651.jpg p1150652.jpg p1150653.jpg p1150654.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Júlia Rajtarová - -
C / 1 Helena Kukučková 31.7.1961 50
D / 1 voľný - -
A / 1 voľný - -
D / 2 voľný - -
C / 2 neznámy - -
B / 2 neznámy - -
A / 2 Ignác Ratica 20.5.2001 61
A / 2 Jozef Ratica 25.11.2015 42
A / 3 Ján Fiala 31.3.2007 55

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: