Cabaj - Čápor - Čápor

Cintorín Čápor sa nachádza v obci Cabaj - Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1473 zosnulých v 819 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor č.543, 95117 Cabaj-Čápor. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cabaj (1083 hrobových miest)

Fotogaléria

p1130658.jpg p1130656.jpg p1130254.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jaroslav Fuchs 11.4.1990 64
A / 1 Margita Fuchsová rod. Sťahelová 21.9.1998 71
A / 1 Mária neznámy - -
B / 1 Štefan Kuruc - -
B / 1 Františka Kurucová rod. Malináková - -
C / 1 Helena Arpášová 13.6.1965 78
C / 2 Jozef Orel 12.7.1983 84
C / 2 Mária Orelová rod. Hranaiová 10.4.1999 97
B / 2 Imrich Kĺbik 1965 63
A / 2 Michal Pavlík 13.2.1969 39

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: