Cabaj - Čápor - Cabaj

Cintorín Cabaj sa nachádza v obci Cabaj - Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2158 zosnulých v 1088 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1871.

Správcom cintorína je Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor č.543, 95117 Cabaj-Čápor. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čápor (819 hrobových miest)

Fotogaléria

p1120896.jpg p1120897.jpg p1120898.jpg p1120899.jpg p1120900.jpg p1120901.jpg p1120902.jpg p1140094.jpg p1140095.jpg p1140556.jpg p1140561.jpg p1140563.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Károly Szulyovszky 1875 40
C / 1 Márta Szulyovszky 1973 115
D / 1 Baraník - -
D / 1 Baraníková - -
B / 1 Jozef Moravčík 25.8.1959 78
B / 1 Františka Moravčíková rod. Buchová 11.4.1962 82
B / 1 Paula Bystrianska rod. Macháliková 13.1.2011 75
A / 1 Štefan Mrllák 15.6.1988 69
A / 1 Mária Mrlláková rod. Mičková 22.4.1996 75
A / 1 Štefan Mrllák 28.2.2005 53

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: