Cabaj - Čápor - Cabaj

Cintorín Cabaj sa nachádza v obci Cabaj - Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2197 zosnulých v 1097 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1871.

Správcom cintorína je Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor č.543, 95117 Cabaj-Čápor. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čápor (826 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 788 84 05, 03
✉ obec@cabajcapor.sk, starosta@cabajcapor.sk
🌐 https://www.cabajcapor.sk/

Fotogaléria

p1120896.jpg p1120897.jpg p1120898.jpg p1120899.jpg p1120900.jpg p1120901.jpg p1120902.jpg p1140094.jpg p1140095.jpg p1140556.jpg p1140561.jpg p1140563.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
D / 14 Gabriel Kuna 19.5.2020 71
D / 382 Gabriel Kuna 19.5.2020 71
C / 483 Ján Fazekaš 9.5.2020 65
A / 61 Helena Riegelová rod. Hulanová 18.4.2020 93
D / 367 Gabriela Korgová 10.4.2020 46
C / 73 Helena Kostrecová rod. Veselková 25.2.2020 72
A / 94 Cyril Lieskovksý 13.1.2020 56
C / 482 Ján Milkovič 12.1.2020 70
D / 6 Valentín Bosák 6.1.2020 77
C / 481 Emil Koppan 13.12.2019 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: