Granč - Petrovce - Granč - Petrovce

Cintorín Granč - Petrovce sa nachádza v obci Granč - Petrovce, okres Levoča, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 371 zosnulých v 206 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1901.

Správcom cintorína je Obec Granč - Petrovce, ul.Gašparovec 107/8, 05305 Granč-Petrovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Mačáková 9.7.1988 0
2 Radoslav Košalko - -
3 Ondrej Vilk 22.7.2006 64
3 Veronika Vilková rod. Ďuráková - -
4 Ladislav Vlkolinsky - -
4 Emilia Vlkolinska rod. Lutterová 8.4.2006 65
4 Ladislav Vlkolinský 27.11.2015 74
5 Andrej Mačák rod. Mačák 20.7.2002 55
6 Serafín Mačák 27.6.2000 51
6 Mária Mačákova - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: