Jablonec - Jablonec

Cintorín Jablonec sa nachádza v obci Jablonec, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 850 zosnulých v 441 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Správcom cintorína je Obec Jablonec, Jablonec č.206, 90086 Jablonec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

x1.jpg x2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Anna Uhrovcsik 3.6.1907 -
A / 2 Magdalena Šarmírová rod. Krchnák 28.1.1905 -
A / 2 František Šarmír 25.2.1935 -
A / 3 Ignác Izakovič 13.11.2003 90
A / 3 Helena Izakovičová rod. Šarmírová 12.2.1985 62
A / 4 Andrejko Krajčovič 6.8.1977 -
A / 5 Štefko Slovák 31.7.1966 -
A / 6 Dušanko Kulifaj 6.12.1983 0
A / 7 Rozália Šaturová 7.4.1975 54
A / 7 Štefan Šatura 27.12.1984 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: