Jablonec - Jablonec

Cintorín Jablonec sa nachádza v obci Jablonec, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 868 zosnulých v 452 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Jablonec, Jablonec č.206, 90086 Jablonec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

x1.jpg x2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Anna Uhrovcsik 3.6.1907 -
A / 2 Magdalena Šarmírová rod. Krchnák 28.1.1905 -
A / 2 František Šarmír 25.2.1935 -
A / 3 Ignác Izakovič 13.11.2003 90
A / 3 Helena Izakovičová rod. Šarmírová 12.2.1985 62
A / 4 Andrejko Krajčovič 6.8.1977 -
A / 5 Štefko Slovák 31.7.1966 -
A / 6 Dušanko Kulifaj 6.12.1983 0
A / 7 Rozália Šaturová 7.4.1975 54
A / 7 Štefan Šatura 27.12.1984 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: