Rožňava - Rožňava-nový

Cintorín Rožňava-nový sa nachádza v obci Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 185 zosnulých v 331 hroboch.

Správcom cintorína je Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 04801 Rožňava. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rožňava (3344 hrobových miest)   Rožňava-kolumbárium (409 hrobových miest)  

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

n4/n4242-11.jpg n4/n4242-12.jpg n4/n4315-11.jpg n4/n4315-12.jpg n4/n4331.jpg n4/n4332.jpg n4/n4333.jpg

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: