Arnutovce - Arnutovce

Cintorín Arnutovce sa nachádza v obci Arnutovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 252 zosnulých v 144 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Arnutovce, Arnutovce č.64, 05313 Letanovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

145.jpg 146.jpg 147.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Vincent Ondiro 23.12.2004 53
3 neznámy - -
4 Ján Horčar 25.1.1993 56
4 Mária Horčarová rod. Hanzeliová 20.5.2007 76
5 neznámy - -
6 Ján Roxer 21.1.1981 80
6 Katarína Roxerová rod. Bendiková 10.6.1988 91
7 Ján Ondirko 19.10.1989 46
8 Michal Šveda 28.1.1915 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: