Arnutovce - Arnutovce

Cintorín Arnutovce sa nachádza v obci Arnutovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 252 zosnulých v 144 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Arnutovce, Arnutovce č.64, 05313 Arnutovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 053 / 449 11 24
✉ arnutovce@gmail.com
🌐 https://www.obecarnutovce.sk/

Fotogaléria

145.jpg 146.jpg 147.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
138 Žofia Čatlošová rod. Tkáčová 18.7.2008 77
117 Jozefína Valigurová 12.7.2008 73
88 Kristián Paločaj 2008 0
109 Dominika Oračková 17.9.2007 9
4 Mária Horčarová rod. Hanzeliová 20.5.2007 76
17 Justína Plutová rod. Mederyová 30.5.2006 83
122 Jozef Baldovský 7.5.2006 79
126 Milan Paločaj 2005 40
2 Vincent Ondiro 23.12.2004 53
103 Ján Russin 4.12.2004 73

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: