Tuchyňa - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Tuchyňa, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 676 zosnulých v 364 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1916.

Správcom cintorína je Obec Tuchyňa, Tuchyňa 205, 01855 Tuchyňa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

tuchyna_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Mariška Chudá 28.4.1943 2
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Floriš - -
5 Florišová - -
6 Mária Filová 20.6.1947 9
7 František Poliak 25.3.1946 29
8 neznámy - -
9 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: