Motyčky - Motyčky

Cintorín Motyčky sa nachádza v obci Motyčky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 505 zosnulých v 331 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1879.

Správcom cintorína je Obec Motyčky, Motyčky č.14, 97602 Staré Hory. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Marian Môcik 10.7.2005 71
2 Arpád Štubňa 5.2.1974 63
2 Margita Štubňová rod. Tišliarová 22.9.2006 89
3 neznámy - -
4 Ján Debnár 5.1.1976 63
4 Milan Debnár 26.2.1987 49
4 Júlia Debnárová 13.6.1993 78
5 Mária Štubňová rod. Môciková 16.4.2004 56
5 Ladislav Štubňa 2.9.2012 69
5 Elena Môciková rod. Svatová 22.4.1973 66

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: