Švošov - Švošov

Cintorín Švošov sa nachádza v obci Švošov, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 662 zosnulých v 472 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1937.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Švošov, Školská 70/2, 03491 Švošov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna Turčanová 24.6.1988 67
1 Anton Turčan 9.10.1991 73
1 Dušan Turčan 13.10.2000 53
2 Berta Gerecová 8.10.1986 56
3 Jozef Kubina 8.7.1986 56
4 Karol Urmín 8.4.1986 76
5 Karol Kubík 20.2.1985 23
5 Anna Kubíková rod. Víťazová 9.7.2016 75
5 Karol Kubík 8.1.2018 82
6 Tomáš Jaroš 4.1.1985 52

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: