Švošov - Švošov

Cintorín Švošov sa nachádza v obci Švošov, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 660 zosnulých v 471 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1937.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Švošov, Školská 70/2, 03491 Švošov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna Turčanová 24.6.1988 67
1 Anton Turčan 9.10.1991 73
1 Dušan Turčan 13.10.2000 53
2 Berta Gerecová 8.10.1986 56
3 Jozef Kubina 8.7.1986 56
4 Karol Urmín 8.4.1986 76
5 Karol Kubík 20.2.1985 23
5 Anna Kubíková rod. Víťazová 9.7.2016 75
5 Karol Kubík 8.1.2018 82
6 Tomáš Jaroš 4.1.1985 52

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: